Universitatea Athenaeum

Facultatea STIINTE ECONOMICE

Facultatea de Ştiinţe Economice vizează formarea de specialişti pe baza programelor de studii universitare de licență și masterat, menite să stimuleze gândirea, creativitatea şi abilităţile economice.

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ. Durata studiilor 3 ani.

        CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT. Durata studiilor 2 ani.